Πιστεύουμε στην γνώση και την ενημέρωση και την υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας πάνω στις νέες τεχνολογίες και τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, στοιχεία που απαιτούνται για να ανταποκριθούν άριστα στις ανάγκες των πελατών μας.

Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας προσφέροντας γνώσεις, καλές πρακτικές & εξειδίκευση.

Η ομαλή λειτουργία της παραγωγικής μονάδας, η σωστή πρόβλεψη και συντήρηση, η εφαρμογή σωστών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία, η χρήση νέων εξατομικευμένων τεχνολογικών προϊόντων μπορούν να εκτοξεύσουν την απόδοση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κατά συνέπεια την παραγωγική δυναμικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η Κυριάκος Χατζόπουλος α.ε. διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού των πελατών της αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Απαραίτητος αριθμός συμμετοχής: 5 άτομα.

Οι βασικές ενότητες που μπορούν να προσφερθούν:

1. Εισαγωγή στα ρουλεμάν: Λειτουργία και Συντήρηση (Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF)
2. Λίπανση Ρουλεμάν και Συστήματα Λίπανσης (Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF)
3. Συστήματα Μετάδοση Ισχύος (Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF)
4. Ηλεκτρικοί κινητήρες και Βιομηχανικοί Μειωτήρες (Πρόγραμμα Σεμιναρίου PDF)

Προτείνεται η παρακολούθηση των ενοτήτων 1 και 2 ώστε να αποκτηθεί ουσιαστική γνώση γύρω από τα ρουλεμάν και τη λίπανση. Τρεις μέρες εκπαίδευσης αποτελούν μια στέρεα βάση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων του τεχνικού προσωπικού και είναι βέβαιο ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διοίκησης

Όλες οι ενότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο εισηγητή με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού και βαθιά γνώση σε ρουλεμάν και συστήματα μετάδοσης ισχύος. Η διεύθυνση της Κυριάκος Χατζόπουλος ΑΕ είναι πάντα παρούσα για να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και φυσικά να μεταφέρει την εμπειρία των 45 και πλέον ετών της στο χώρο. Η εταιρεία διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την υλοποίηση τόσο του θεωρητικού μέρους των σεμιναρίων, με κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, όσο και του πρακτικού μέρους. Κατόπιν συνεννόησης μπορεί να υλοποιηθεί το σεμινάριο και σε άλλο χώρο. Όλα τα σεμινάρια μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%.

Η κερδοφορία για όλους τους οργανισμούς εξαρτάται από τις δεξιότητες του προσωπικού και την προοπτική αυτές να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.

  • Σχεδιάζονται και υλοποιούνται σεμινάρια βασισμένα στις ανάγκες των πελατών μας. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με έμπειρους και καταξιωμένους εισηγητές οι οποίοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία και όπου κρίνεται αναγκαίο στα σεμινάρια συμμετέχουν και εισηγητές “μηχανικοί” των οίκων που αντιπροσωπεύουμε.

  • Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν είτε θεωρητικό είτε πρακτικό μέρος ή συνδυασμό αυτών.

  • Η διεξαγωγή των σεμιναρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις εγκαταστάσεις μας, είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη αν αυτό είναι επιθυμητό.

45 ΧΡΟΝΙΑ

Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη με Κορυφαίες Συνεργασίες