H Κυριάκος Χατζόπουλος Α.Ε. παρέχει συμβουλευτική & τεχνική υποστήριξη.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο, μας έχει αποδείξει πως η σωστή συντήρηση του μηχανολογικού και βιομηχανικού εξοπλισμού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του χρόνου διάρκειάς του.

Εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές συντήρησης και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, μπορούμε να επεκτείνουμε την διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την απόδοση της μονάδας και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής.

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό μας βρίσκεται πάντα στη διάθεση του πελάτη να προτείνει την καλύτερη τεχνική λύση που χρειάζεται ανά περίπτωση. Εξειδικευμένα προϊόντα προτείνονται σε αρκετές περιπτώσεις αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό των πελατών μας και κάνοντας την παραγωγή και τη συντήρηση του εξοπλισμού μια απλούστερη διαδικασία εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Επιλογή υλικών

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, για κάθε υλικό που χρειάζεστε, έχετε πολλαπλές επιλογές με διαφορετικές ιδιότητες. Σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι κατασκευαστές των μηχανημάτων χρησιμοποιούν υλικά με γνώμονα το κόστος πώλησης και όχι το κόστος χρήσης, η επιλογή ανταλλακτικού είναι πολύ σημαντική. Για το λόγο αυτό, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό με την γνώση που διαθέτει και σε συνδυασμό με εργαλεία (λογισμικό) των κατασκευαστών μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε σωστή επιλογή υλικών.

Συνθήκες λειτουργίας

Κάθε μηχανολογικό εξάρτημα απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας ώστε να πλησιάσουν το προσδόκιμο ζωής τους. Συνήθεις κακές πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένη διάρκεια ζωής. Η εταιρεία μας μπορεί να συμβουλεύσει – εκπαιδεύσει – προτείνει εργαλεία που βοηθούν σε σωστές πρακτικές, όπως: Ευθυγράμμιση συστημάτων, ορθές πρακτικές άρμοσης.

Αναλίπανση

Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των υλικών απαιτείται σωστή αναλίπανση κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Η επιλογή κατάλληλου γράσου και η τροφοδοσία με κατάλληλη ποσότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητα για την επίτευξη του μέγιστου χρόνου λειτουργίας του. Η εταιρεία μας μπορεί να σας καθοδηγήσει για την επιλογή σωστού λιπαντικού καθώς και την επιλογή αυτόματων συστημάτων λίπανσης.Συνεχής λίπανση με τη χρήση αυτόματων συστημάτων διασφαλίζει πιο σωστή παροχή καθαρού γράσου από τις χειρωνακτικές μεθόδους αναλίπανσης.

Παρακολούθηση εν ώρα λειτουργίας

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση των εξαρτημάτων, όσον αφορά την θερμοκρασία που αναπτύσσουν, τον θόρυβο, την ταχύτητα, τις δονήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση μελλοντικών προβλημάτων προκειμένου να αποφευχθεί ένα απρόοπτο σταμάτημα της μηχανής, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την απόδοση της μηχανής σας, αφού η συντήρηση της μηχανής μπορεί να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένα.

Εξάρμοση

Όταν τα εξαρτήματα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Αν και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεμονταριστούν σωστά, ώστε να μην επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του νέου εξαρτήματος που θα το αντικαταστήσει. Η χρήση των κατάλληλων εργαλείων εξάρμοσης βοηθούν ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα άλλα μηχανικά μέρη π.χ. στον άξονα, τη φωλιά, τις πατούρες, τα οποία συχνά ξαναχρησιμοποιούνται.

Επισκευές

Σε συνεργασία με τους οίκους κατασκευής των ρουλεμάν και των μειωτήρων, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει την δυνατότητα επισκευής αυτών. Για ρουλεμάν με εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη των 350mm μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή των ρουλεμάν οποιουδήποτε αναγνωρισμένου κατασκευαστή. Πρακτικά μπορούμε να έχουμε ένα επισκευασμένο ρουλεμάν με μηχανικές αντοχές και διάρκεια ζωής σχεδόν ίδια με ένα καινούργιου. Το μεγάλο πλεονέκτημα ωστόσο είναι πως το κόστος του επισκευασμένου ρουλεμάν είναι περίπου το 40-60% ενός καινούργιου καθώς επίσης και ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι 2-3 μήνες έναντι 5-6 μηνών.

45 ΧΡΟΝΙΑ

Εμπνέουμε Εμπιστοσύνη με Κορυφαίες Συνεργασίες