Ένα χαλασμένο ρουλεμάν αποτελεί μέρος της καθημερινότητας ενός εργοστασίου. Τι είναι αυτό που οδηγεί στην αστοχία του ρουλεμάν; Το ρουλεμάν είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο προϊόν το οποίο αν και το έχουν εξελίξει οι premium κατασκευαστές, όπως η SKF και η TIMKEN, παραμένει ένα υλικό με πεπερασμένο χρόνο ζωής. Το 90% των ρουλεμάν δε θα φτάσει ποτέ το όριο μηχανικής κόπωσης αλλά θα αστοχήσει λόγω:

Προτού, λοιπόν, αποδώσετε όλες τις ευθύνες στον «κακό» κατασκευαστή, αποφύγετε την επιδείνωση της κατάστασης του ρουλεμάν αναζητώντας για σημάδια:

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε μεγαλύτερο βάθος στην ανάλυση της κατάστασης ενός ρουλεμάν τότε ακολουθήστε τα παρακάτω 14 απλά βήματα:

1. Συλλέξτε δεδομένα κατά τη λειτουργία του ρουλεμάν με κατάλληλα μετρητικά όργανα. Αναλύστε τα δεδομένα και κρατήστε σχετικό αρχείο συνδέοντάς το με μηχανολογικά σχέδια της εφαρμογής.

2. Φτιάξτε ένα φύλλο ελέγχου ώστε να συλλέγετε όλες τις παρατηρήσεις. Τραβήξτε φωτογραφίες κατά τη διαδικασία και ιδιαίτερα για την περιγραφή φθαρμένων στοιχείων.

3. Πάρτε δείγματα λιπαντικού από διάφορα σημεία ώστε να καθορισθεί η κατάσταση του λιπαντικού έπειτα από ανάλυση.

4. Εξασφαλίστε ένα δείγμα από καθαρό λιπαντικό πριν τη χρήση. Καταγράψτε γενικές πληροφορίες που μπορεί να αναγράφονται στη συσκευασία. Για κάθε λιπαντικό ζητήστε το τεχνικό φυλλάδιο (TDS) και το φύλλο ασφάλειας υλικών (MSDS).

5. Ελέγξτε το γύρω περιβάλλον. Ενδέχεται να έχει προηγηθεί ή να έχει συμβεί ταυτόχρονα άλλη αστοχία σε κοντινό εξοπλισμό.

6. Αποσυναρμολογήστε τον εξοπλισμό (ένα τμήμα ή ολόκληρο) και καταγράψτε την αρχική εκτίμηση για την κατάσταση του μονταρισμένου ρουλεμάν.

7. Επιθεωρήστε και άλλα στοιχεία της μηχανής και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται σε γειτονική θέση με το ρουλεμάν, όπως παξιμάδια σύσφιξης, σφικτήρες, τσιμούχες και δαχτυλίδια.

8. Μαρκάρετε και καταγράψτε την ακριβή θέση που είναι μονταρισμένο το ρουλεμάν και τα παρελκόμενα προτού προχωρήσετε σε ξεμοντάρισμα.

9. Μετρήστε με ακρίβεια 1μm τον άξονα και την φωλιά. Για κωνικό άξονα απαιτείται πιστοποιημένο εξοπλισμό.

10. Μην καθαρίσετε αμέσως μόλις ξεμοντάρετε το ρουλεμάν. Ελέγξτε πρώτα και καταγράψτε παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του λιπαντικού αλλά και την κατανομή του στο χώρο.

11. Καθαρίστε με κατάλληλα μέσα όλα τα στοιχεία και καταγράψτε ό,τι πληροφορίες είναι τυπωμένες πάνω στα δακτυλίδια του ρουλεμάν (κωδικός, σειριακό, ημερομηνία).

12. Παρατηρήστε το ρουλεμάν και κάντε ανάλυση της κατάστασης της εσωτερική πίστας εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου. Εξετάστε για σημάδια, αποφλοιώσεις και βρείτε τη ζώνη φόρτισης. Αντίστοιχα ελέγξτε και τις εξωτερικές επιφάνειες του ρουλεμάν (έλεγχος για πατινάρισμα στη φωλιά ή στρίψιμο στον άξονα).

13. Βάλτε λάδι συντήρησης και σφραγίστε το ρουλεμάν ώστε να αποφευχθεί διάβρωση από την υγρασί0α, και αποθηκεύστε το καταλλήλως.

14. Συντάξτε μια συνοπτική έκθεση όλων των δεδομένων για συζήτηση με τον υπεύθυνο πωλητή για την εταιρεία σας. Εξειδικευμένος μηχανικός θα αναλάβει να σας στείλει τις παρατηρήσεις του.