Κινητήρες με Βοηθητική Ψύξη

Για εφαρμογές με παροχή ενέργειας σε διαφορετικές συχνότητες (ρύθμιση στροφών) και όταν οι συχνότητες αυτές είναι μικρότερες των 30 Ηz και μεγαλύτερες των 60 Ηz, αναφερόμενοι πάντα σε κινητήρες με ονομαστική συχνότητα 50 Hz, τότε χρειαζόμαστε εξωτερική ψύξη στον κινητήρα.

 

Η εξωτερική ψύξη επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός επιπλέον ανεμιστήρα, ο οποίος ανεξάρτητα από την ταχύτητα του κινητήρα ψύχει με σταθερό ρυθμό.

Kωδικός:

Motors with Assisted Power Cooling

Σχετικά Προϊόντα