Κωνικά Ρουλεμάν

Τα Κωνικά Ρουλεμάν είναι μοναδικά σχεδιασμένα στο να διαχειρίζονται ταυτόχρονα (thrust) αξονικά και ακτινικά φορτία. Αποτελούνται από τέσσερα διαφορετικά εξαρτήματα: την θήκη, τον κώνο, τα στοιχεία κύλισηςκαι τον κλωβό.

            
Η ιδιαιτερότητα της κατασκευής των κωνικών ρουλεμάν είναι η γωνία εφαρμογής των στοιχείων κύλισης στους κλωβούς, σύμφωνα με την οποία διαφοροποιούνται το μέγεθος των αξονικών και ακτινικών φορτίων που αυτά μπορούν να δεχτούν.

            
Τα Κωνικά Ρουλεμάν διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: μονής, διπλής και τετραπλής σειράς στοιχείων κύλισης.

Kωδικός:

TRB

Σχετικά Προϊόντα