Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα

Πλήρως διαιρούμενο στον άξονα

(split to the shaft)

Εύκολο και γρήγορο μοντάρισμα

Ελαχιστοποίηση χρόνου σταματήματος, κόστους συντήρησης και επαγγελματικού κινδύνου

Αυτορρύθμιστο

εξωτερικά στο κέλυφος

Τσιμούχες παραμένουν ομόκεντρες στο άξονα, διατηρώντας βέλτιστη στεγανοποίηση σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον

Ορειχάλκινος κλωβός

Καινοτόμος σχεδιασμός κλιπ σύνδεσης

Βέλτιστη οδήγηση στοιχείων κύλισης ακόμα και σε υψηλότερες ταχύτητες και θερμοκρασία

250 Grade cast iron to BS

EN1561:1997

Μεγαλύτερη αντοχή κελύφους μειώνοντας αστοχίες

Κυλινδρικά στοιχεία κύλισης ειδικού προφίλ

Μείωση της συγκέντρωσης τάσεων στα άκρα

Αύξηση της διάρκειας ζωής