Γρανάζια

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετάδοσης της Περιστροφικής Κίνησηςείναι με τη χρήση εξαρτημάτων που φέρουν οδόντωση. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι οι Οδοντωτοί Τροχοί (γρανάζια) διαφόρων ειδών και μορφών, οι Οδοντωτοί Κανόνες και οι Ατέρμονες Κοχλίες.

Τα εξαρτήματα αυτά συνεργάζονται σε ζεύγη, δηλαδή δυο γρανάζια, γρανάζι και οδοντωτός κανόνας, ατέρμονας κοχλίας και γρανάζι (κορώνα) και γρανάζι με αλυσίδα.