Αρθρώσεις

Οι Αρθρώσεις είναι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου έχουμε περιστροφή και ταυτόχρονα γωνιακή μετατόπιση του άξονα που περιστρέφεται. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αρθρώσεων που διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο στις διαστάσεις τους αλλά και στον τρόπο που αυτές εγκαθίστανται στην κάθε εφαρμογή.

Οι Αρθρώσεις μπορούν να έχουν θηλυκό ή αρσενικό σπείρωμα, δεξί ή αριστερό σπείρωμα, ανοξείδωτες αρθρώσεις για εφαρμογές τροφίμων και γενικότερα όπου οι εφαρμογές επιδέχονται πλύσεις.

Οι διαστάσεις τους μπορεί να είναι σε ίντσες ή σε μετρικό.