Άρμοση

Η άρμοση είναι μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ζωής ενός ρουλεμάν. Αν το ρουλεμάν δεν τοποθετηθεί σωστά με την χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, ο χρόνος λειτουργίας θα μειωθεί. Ανάλογα την εφαρμογή απαιτείται κατά περίπτωση μέθοδος μηχανικής ή υδραυλικής άρμοσης ή χρήση θερμαντήρων. Η σωστή επιλογή μεθόδου άρμοσης επιμηκύνει τη διάρκεια λειτουργίας του ρουλεμάν και μειώνει το κόστος από πρόωρες φθορές καθώς και από τυχόν ζημιές στην εφαρμογή.