Λύσεις Λίπανσης

Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του ρουλεμάν χρειάζεται σωστή αναλίπανση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

 

Κριτήρια για την επιλογή Λιπαντικού είναι ο τύπος και το μέγεθος του ρουλεμάν, η ταχύτητα και τα φορτία, καθώς και η επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας και το χρονικό διάστημα αναλίπανσης.