Παρακολούθηση

Κατά την λειτουργία, είναι σημαντικό να επιθεωρούμε ανελλιπώς την κατάσταση του ρουλεμάν π.χ. με μετρήσεις της θερμοκρασίας, των δονήσεων και του θορύβου. Τέτοιου είδους τακτικές επιθεωρήσεις επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση μελλοντικών προβλημάτων και βοηθούν στο να αποφευχθεί μη αναμενόμενο σταμάτημα της μηχανής. Συνεπώς, η συντήρηση της μηχανής μπορεί να προγραμματιστεί να ταιριάζει με το πρόγραμμα παραγωγής, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την απόδοση της μονάδας.