Ιμάντες

Οι Iμάντες μορφολογικά χαρακτηρίζονται κυρίως από τη διατομή τους, που μπορεί να είναι ορθογωνικήκυκλική ή τραπεζοειδής.

Όταν θέλουμε ακρίβεια στην μετάδοση, χωρίς ολίσθηση (γλίστρημα) του ιμάντα στην τροχαλία, η εσωτερική επιφάνεια του ιμάντα φέρει οδόντωση, η οποία βελτιώνει την ευκαμψία του.