Ευθυγράμμιση

Μετά την τοποθέτηση του ρουλεμάν σε μια εφαρμογή, όπως ένας κινητήρας συνδεδεμένος με μια αντλία, το σύστημα πρέπει να ευθυγραμμιστεί. Αν η εφαρμογή δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόσθετα φορτία στο ρουλεμάν, τριβές και κραδασμούς. Έτσι, επιταχύνεται η κόπωση και μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του ρουλεμάν αλλά και των άλλων μηχανικών εξαρτημάτων. Επιπλέον, αυξημένες δονήσεις και τριβές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και τον κίνδυνο για πρόωρη φθορά.