Υψηλή απόδοση – Λιγότερη συντήρηση

Τα Timken Quick-Flex Couplings λειτουργούν ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες χωρίς να απαιτείται συντήρηση. Είναι εύκολα στην τοποθέτηση και δεν χρειάζονται λίπανση. Η διάρκεια ζωής τους ταυτίζεται με του εξοπλισμού διατηρώντας το συνολικό κόστος χαμηλό.

Υπεραξία: Αντικαθιστά τους περισσότερους τύπους coupling. Σε περίπτωση βλάβης λίγα λεπτά είναι αρκετά για την αντικατάσταση του ελαστικού παρεμβύσματος και μόνο. Το όφελος είναι διπλό καθότι, πρώτον δεν απαιτείται απομάκρυνση των μηχανικών μερών οπότε και δεν χρειάζεται εκ νέου ευθυγράμμιση και δεύτερον αρκεί η διατήρηση αποθέματος μόνο σε παρεμβύσματα που σημαίνει χαμηλό κόστος για στοκ ασφαλείας στην αποθήκη.

Αντοχή: Τα μεταλλικά μέρη του coupling τοποθετούνται πρόσωπο με πρόσωπο οπότε δεν υπάρχει περίπτωση απότομης φθοράς ή θραύσης, εξοικονομώντας και πάλι χρήματα εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση. Για δυσμενές περιβάλλον υπάρχει επιλογή ανοξείδωτου coupling.

Καινοτόμος Σχεδιασμός: Tα Quick-Flex Couplings λειτουργούν μέχρι και 2 μοίρες γωνία (misalignment) ενώ παράλληλα αποσβένουν κρουστικά και δονητικά φορτίααυξάνοντας το χρόνο ζωής του εξοπλισμού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 διαφορετικοί τύποι ελαστικών παρεμβυσμάτων και 4 τύποι από προστατευτικά (covers) των παρεμβυσμάτων ανάλογα με τη ροπή και τις στροφές.

 

Διαθέσιμα από 10mm - 280mm άξονα

Αντέχουν σε συνεχή λειτουργία ροπή 43Nm - 188800Nm ενώ μπορούν να σηκώσουν απότομες ροπές από 85Nm - 377500Nm

Λειτουργία σε 2 μοίρες γωνία (misalignment)

Δυνατότητα διπλού coupling με προέκταση άξονα έως 3 μέτρα

4 διαφορετικά παρεμβύσματα έως 177° C

4 επιλογές κατεργασίας 

Φωλιά με σφηνόδρομο 

Με taper bush

Φωλιά για πολύσφηνο άξονα

Ειδική σχεδίαση για κινητήρες μύλου