Από την 1η Μαΐου 2012, η ΤΙΜΚΕΝ λανσάρει μια νέα σειρά βαρελοειδών ρουλεμάν.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της αγοράς και την σπουδαιότητα για διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών ακόμα και σε βαριές εφαρμογές όπου οι θερμοκρασίες κατά κανόνα αυξάνονται, η νέα γενιά βαρελοειδών ρουλεμάν ΤΙΜΚΕΝ σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Με υψηλότερα φορτία και μεγαλύτερες ταχύτητες εν ώρα λειτουργίας, από το προηγούμενο σχέδιο, τα νέα βαρελοειδή ρουλεμάν επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης μέσα από την καινοτόμο τεχνολογία και έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσουν τις θερμοκρασίες λειτουργίας και να αντέχουν σε υψηλότερα φορτία.

Οφέλη:

Λιγότερη συντήρηση

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Αύξηση της διάρκειας ζωής του ρουλεμάν κατά 75%


Οι νέοι τύποι βαρελοειδών ρουλεμάν αναγνωρίζονται από τη κατάληξη EJ ήEM.

Η ομάδα της Κυριάκος Χατζόπουλος ΑΕ παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω τεχνική πληροφορία.