Διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και έχοντας κατάλληλη τεχνική γνώση, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε και τεχνικά τα προϊόντα που εμπορευόμαστε, είμαστε στην πλεονεκτική θέση να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το σύνολο της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.  Διαθέτουμε εξειδικευμένα προϊόντα ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κλάδου ξεχωριστά.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 

Τροφίμων και Φαρμάκων

Ύδρευσης

Συσκευασίας

Εξόρυξης μεταλλευμάτων και ορυκτών

Πλαστικών

Κατασκευαστές Μηχανημάτων (ΟΕΜ)

Ναυτιλίας

Ανακύκλωσης

Τσιμεντοβιομηχανίας

Βαρέων Οχημάτων

Επεξεργασίας Μετάλλου

Μεταφορών

Ενέργειας

Γεωργικών Μηχανημάτων