Συνεργάτες

Στρατηγική επιλογή της Κυριάκος Χατζόπουλος αε είναι να συνεργάζεται με αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Είναι πρωτοπόροι, επενδύουν σε νέα συστήματα και τεχνολογίες, επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, εστιάζουν στον πελάτη και στις εξειδικευμένες ανάγκες της βιομηχανίας.

Οι προμηθευτές μας αξιολογούνται με κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η συνεπής, ειλικρινής και αποδοτική συνεργασία, η οποία μεταφράζεται σε όφελος για τους πελάτες μας.